Okumuşsun ama Adam Olamamışsın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Okumuşsun ama Adam Olamamışsın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Okumuşsun ama adam olamamışsın" ifadesi, bir kişinin eğitimli veya bilgili olmasına rağmen olgunluk, karakter veya davranış açısından beklenen düzeyde olmadığını vurgulayan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin sahip olduğu eğitim veya bilgiye rağmen olgunluk eksikliği veya doğru davranışlardan uzak olmasıyla ilgili eleştiri içerir. Genellikle alaycı veya aşağılayıcı bir anlam taşır ve kişinin eğitim düzeyi ile davranışları arasındaki uyumsuzluğu belirtmeye yöneliktir.

Bu tür ifadeler, kişiler arasında gerilim veya olumsuz duygusal tepkilere neden olabileceğinden dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Daha yapıcı ve saygılı bir dil kullanarak geri bildirim vermek genellikle daha etkili olabilir.

Hakaret mi?


Okumuşsun ama Adam Olamamışsın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana hitaben "Sağlıkçı yakınlarım var, onları arayıp seni sürüm sürüm süründüreceğim, okumuşsunuz ama adam olamamışsınız, sana bu diplomayı verenin" şeklinde sözler söylediği olayda, sanığın eşinin muayene edilememesi nedeniyle duyduğu rahatsızlık sonucu kullandığı anlaşılan söz konusu ifadeler bir bütün hâlinde değerlendirildiğinde, katılanı onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba söz niteliğinde olduğundan hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı kabul edilmelidir.

Yargıtay CGK Esas: 2016/18-1403 Karar: 2019/464 Tarih: 28.05.2019

Karar #2

Sanığın katılana yönelttiği "Okumuşsun ama adam olamamışsın şeklinde- ki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış, ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/8130 Karar: 2020/15390 Tarih: 05.11.2020

"Okumuşsun ama Adam Olamamışsın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.