Burası Babanızın Tekkesi Değil

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Burası Babanızın Tekkesi Değil"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Burası Babanızın Tekkesi Değil" ifadesi, bir kişinin veya grubun bir yerde veya durumda davranışlarını sınırlaması veya kontrol etmesi gerektiğini ima eden bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin aşırı rahat davrandığı, kurallara uymadığı veya gereksiz davranışlarda bulunduğu durumlar için kullanılır.

Genellikle gündelik konuşmalarda veya birinin sınırları aştığı veya saygısızlık yaptığı durumlarda bu ifade kullanılır. Kendini beğenmişlik veya saygısızlık gibi durumları düzeltmek veya kişinin kendini kontrol etmesini sağlamak amacıyla kullanılabilir. Örneğin, birisi bir evde çok rahat davranıp düzensizlik yapıyorsa veya başkalarının özel eşyalarına karşı saygısızlık gösteriyorsa, "Burası Babanızın Tekkesi Değil" ifadesi kullanılarak o kişiye sınırlarını ve davranış kurallarını hatırlatmak amaçlanabilir.

Hakaret mi?


Burası Babanızın Tekkesi Değil kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın iddianame konusu sözlerinin (Avukat tarafından, mahkeme kalemi çalışanlarına karşı: İşinizi yapmıyorsunuz burası sizin babanızın tekkesi değil) katılanların onur, şeref ve saygınlığın rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışa hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilerek, CMK'nin 223/2-a maddesi gereğince beraat yerine ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/15965 Karar: 2018/13231 Tarih: 17.10.2018)

"Burası Babanızın Tekkesi Değil" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.