Karılık mı Yapıyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Karılık mı Yapıyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Karılık mı Yapıyorsun ne demek? Bu makalede, "karılık mı yapıyorsun" ifadesinin anlamı ve üzerinde durulacak konular ele alınacaktır. Bu ifade, bir kişiye yöneltilen bir sorudur ve genellikle bir şüphe veya kuşku ifade etmek amacıyla kullanılır. Karılık yapmak, bir şeyi gizlemek veya saklamak anlamına gelir. Bu soru, bir kişinin gerçek niyetini veya davranışlarını sorgulamak için kullanılır.

Makalede, "karılık mı yapıyorsun" ifadesinin kullanımı ve anlamı üzerinde durulacak. Ayrıca, bu ifadenin hangi durumlarda ve nasıl kullanıldığına dair örnekler verilecektir. Bunun yanı sıra, "karılık mı yapıyorsun" ifadesinin Türkçe dilindeki kullanımının sosyal ve kültürel bağlamını da ele alacağız. Karılık mı yapıyorsun ne demek, birçok insanın merak ettiği bir konudur. Karılık, Türkçe argo bir terimdir ve genellikle "aldatma" veya "ikiyüzlülük" anlamında kullanılır. Bu ifade, bir kişinin samimi olmadığını veya gerçek niyetlerini gizlediğini ima eder. İnsanlar arasında güveni sarsan ve ilişkileri zedeleme potansiyeline sahip olan bir durumdur.

Hakaret mi?


Karılık mı Yapıyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın eve geç gelen karısı...'e sinirlenerek "Sen sokaklarda geziyorsun, sen işe mi gidiyorsun, eve geç geliyorsun, sen karı mısın, karılık mı yapıyorsun" ve kızı...'e hitaben de "Sen tarikatçı mısın da türban takıyorsun" şeklinde söylediği kabul edilen sözlerinin eleştiri niteliğin de olması nedeniyle atılı hakaret suçunun öğelerinin oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet hükmü kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/4545 Karar: 2014/32765 Tarih: 12.11.2014

"Karılık mı Yapıyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.