Annen Mezarında İnsan Gibi Yatmasın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Annen Mezarında İnsan Gibi Yatmasın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Annen mezarında insan gibi yatmasın" ifadesi, Türkçede oldukça sert ve saygısız bir şekilde kullanılan bir bedduadır. Bu ifade, birinin annesinin mezarında huzur bulamaması ve rahat bir ölüm yaşamaması dileğini içerir. Genellikle, birinin öfkesini veya hoşnutsuzluğunu anlatmak için kullanılır ve kırıcı ve saldırgan olarak kabul edilir.

Bu tür ifadeler, sosyal ve kültürel açıdan kabul edilemez olarak görülür ve kullanıldıklarında rahatsızlık ve gerginlik yaratır. Bu nedenle, saygılı bir iletişimde bu tür ifadelerden kaçınmak önemlidir.

Hakaret mi?


Annen mezarında insan gibi yatmasın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana söylediği kabul edilen "O zaman annen mezarında insan gibi, Müslüman gibi yatmasın" şeklindeki ifadelerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri ve beddua niteliğinde olması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/7027 Karar: 2014/17765 Tarih: 21.05.2014

"Annen Mezarında İnsan Gibi Yatmasın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.