Bu Kadar Açık Yalan Konuşan Bir Adamdan Korkulur

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bu Kadar Açık Yalan Konuşan Bir Adamdan Korkulur"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Bu kadar açık yalan konuşan bir adamdan korkulur" ifadesi, bir kişinin yalan söylediğini açık bir şekilde ortaya koyduğu bir durumda kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin yalan söylemesiyle ilgili olarak, insanların bu kişiden korkması gerektiğini ifade eder.

Örneğin, bir politikacı, açık bir şekilde yalan söylüyorsa, bir kişi "Bu kadar açık yalan konuşan bir adamdan korkulur" diyerek bu politikacının gerçekleri çarpıtarak insanları yanıltabileceğini ve bu nedenle tehlikeli olabileceğini ifade edebilir. Ancak, bu ifade aynı zamanda bir eleştiri ifadesidir ve bir kişinin yalan söyleme davranışını eleştirmek için kullanılır. Yalan söylemek, güvenilirlik kaybına ve itibar kaybına neden olabilir ve insanların bu kişiden uzak durmalarına neden olabilir.

Hakaret mi?


Bu kadar açık yalan konuşan bir adamdan korkulur hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Sosyal medyada, siyasi parti il başkanına hitaben: Yuh sana, utanma arlanma da yok, sana kocaman bir tükürük atmak lazım, yazıklar olsun sana, bu kadar açık yalan konuşan bir adamdan korkulur) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18, CD Esas: 2018/2087 Karar: 2019/12508 Tarih: 18.09.2019

"Bu Kadar Açık Yalan Konuşan Bir Adamdan Korkulur" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.