Erkeğe Bak Erkeğe

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Erkeğe Bak Erkeğe"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Erkeğe bak erkeğe” deyimi, bir kişinin diğer bir kişiyi değerlendirmesi, eleştirmesi anlamına gelir. Bu deyim, bir kişinin diğer bir kişiyi dikkatle incelemesi ve onun hakkında bir yargıya varması anlamına gelir.

Hakaret mi?


Erkeğe Bak Erkeğe kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katlana yönelttiği "Sişt erkek, erkeğe bak erkeğe" şeklindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/25659 Karar: 2016/6852 Tarih: 05.04.2016

"Erkeğe Bak Erkeğe" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.