Salak Mısın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Salak Mısın"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Salak mısın?" ifadesi, bir kişiye karşı kullanıldığında genellikle şaşkınlık, hayret veya anlamadığını ifade etmek amacıyla kullanılan bir ifadedir. Ancak bu ifade, kaba veya aşağılayıcı bir şekilde kullanıldığında hoşgörüsüz bir dil içerebilir ve karşı tarafı incitebilir.

Hakaret mi?


Salak Mısın kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın telefonla gönderdiği mesaj içeriğindeki "Salak mısın sen ya" biçimindeki sözlerinin müştekiye yönelik olmasına rağmen, "olayın oluş şekli, sanığın müştekiye çektiği mesajların ikişer dakika arayla aynı tarihte gerçekleştiği, bunun dışında bir mesaj bulunmadığı, mesajların seyri ve kapsamı nazara alındığında sanığın amacının müştekiye hakaret etmek olmadığı" şeklindeki kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle beraat karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/21517 Karar: 2014/125 Tarih: 13.01.2014

"Salak Mısın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.