Hak Hukuk Tanımaz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hak Hukuk Tanımaz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hak hukuk tanımaz" ifadesi, genellikle bir kişinin veya bir grubun, yasalara, kurallara veya etik değerlere saygı göstermeyerek, kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini ifade eden bir deyimdir. Bu ifade, kişinin veya grubun, toplumsal veya hukuki normlara aykırı şekilde davrandığı veya kendine ait hakları veya çıkarları korurken diğerlerinin haklarını ihlal ettiği düşüncesiyle kullanılır.

"Hak hukuk tanımaz" ifadesi, genellikle olumsuz bir anlam taşır ve kişiyi veya grubu ahlaki veya hukuki açıdan eleştirmek amacıyla kullanılır. Bu tür bir davranış, toplum içinde hoşgörüsüzlüğe veya ayrımcılığa neden olabilir. Adalet, eşitlik ve hukukun üstünlüğü gibi prensiplere saygı göstermek, sağlıklı bir toplumun ve adil bir düzenin temelini oluşturur. "Hak hukuk tanımaz" ifadesi, bu tür değerlerin eksikliğini vurgulayarak toplumun veya kişilerin bu ilkelere daha fazla dikkat etmesi gerektiğini belirtebilir.

Hakaret mi?


Hak Hukuk Tanımaz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana yönelik olarak ... Asliye Hukuk Mahkemesi'nin sayılı dava dosyasına verdiği... ve... tarihli dilekçelerinde "Bu çok tanınmış avukat, çok erdemli avukat yalan söylüyor, ayıptır günahtır, elimden zorla gasp edilmiş olan tesis ve malzemelerin tespit edilip zarar ziyanımın 4 senedir bu tesisleri çalıştıran her tarafından para fışkıran in bana borcunu ödemesini istiyorum, hak hukuk tanımaz bir hukukçudur" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/42297 Karar: 2017/12978 Tarih: 15.11.2017

"Hak Hukuk Tanımaz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.