Başımıza Horoz Mu Kesildiniz?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Başımıza Horoz Mu Kesildiniz?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Başımıza horoz mu kesildiniz?" ifadesi mecazi olarak, bir kişinin veya bir grubun aniden ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan bir durum karşısında şaşkınlığını veya şokunu ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu deyim, genellikle olumsuz bir durumla karşılaşıldığında kullanılır ve "Nasıl olur da bu kadar beklenmedik bir şey başımıza gelir?" veya "Bu kadar şaşırtıcı bir durumla karşılaşmayı hiç beklemezdim" gibi anlamlar taşır. Bu deyim, mecazi bir anlam taşıdığı için gerçek bir horozun kesilmesiyle ilgili değildir, ancak şaşırtıcı veya beklenmedik bir duruma atıfta bulunmak için kullanılır.

Hakaret mi?


Başımıza horoz mu kesildiniz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın mağdurlara yönelik sözlerinin (Polise hitaben: Onu neden aldınız, doğuda neler oluyor, polis müdahale dahi edemiyor, siz başımıza horoz mu kesildiniz) onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmayıp nezaket dışı, kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet hükmü kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/6045 Karar: 2022/12692 Tarih: 18.05.2022

"Başımıza Horoz Mu Kesildiniz?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.