Sen Nasıl Öğretmensin?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sen Nasıl Öğretmensin?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sen Nasıl Öğretmensin?" bir Türk tabiri veya deyimi olarak kullanılan bir ifadedir ve genellikle kişinin beklenen veya beklenmeyen bir şekilde bir konuda başarısız olması durumunda alaycı veya eleştirel bir anlam taşır. Bu ifadeyle kişi, karşısındaki kişinin veya durumun, kendisine veya başkalarına umduğu sonuçları sağlayamadığını belirtirken, bir nevi başarısızlığı ve beceriksizliği vurgular.

Bu ifade, genellikle esprili veya alaycı bir üslupla kullanılır ve kişinin yeteneksizliğini veya başarısızlığını eleştirmek için kullanılır. Ancak kullanılırken karşıdaki kişinin duygularını incitmeyecek şekilde dikkat edilmelidir.

Hakaret mi?


Sen Nasıl Öğretmensin? kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın katılana yönelik söylediği kabul edilen "Bu öğretmenlik mi, sen nasıl öğretmensin, sen kimsin, kim oluyorsun, sen eğitimci filan olamazsın" şeklindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas:2019/10657 Karar: 2020/5616 Tarih: 04.03.2020

"Sen Nasıl Öğretmensin?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.