Meczup

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Meczup"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Meczup kelimesinin anlamı, deli ve divane demektir. Ancak dini açıdan bu kavram oldukça derin bir anlam taşır. Bu kapsamda tasavvufi olarak Allah tarafından mertebesi artırılmış ve ermiş kimse anlamları da taşır

Hakaret mi?


Meczup kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(... imzası ile... tarihinde ... no.lu fakstan... Cumhuriyet Başsavcılığının... sayılı soruşturma dosyasına ve ... Cumhuriyet Başsavcılığının sayılı soruşturma dosyasına dağıtımlı olarak ve Cumhurbaşkanı hedef alınarak "Ben bunların hangi dinden olduklarını, aynaya nasıl bakabildiklerini vallahi kestiremiyorum, kör gözüme, bunlar meczuptur, bir şifa yurduna almalı, toplumu daha çok zıvanadan çıkarmadan, asap ahlakını daha çok bozmadan tecrit edilmelidir" şeklinde yazı gönderilmesi eylemine ilişkin yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 16. CD Esas: 2016/5885 Karar: 2017/3760 Tarih: 19.04.2017

"Meczup" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.