Seni Adam Edeceğim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Seni Adam Edeceğim"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Seni Adam Edeceğim", bir kişinin başka bir kişiye eğitim, disiplin veya ceza vermek istediğini belirten bir deyimdir. Bu deyim, konuşan kişinin karşısındaki kişiyi yetersiz, eksik veya hatalı bulduğunu gösterir.

Seni Adam Edeceğim, genellikle olumsuz bir anlam taşır ve tehdit veya uyarı olarak kullanılır. Bu deyim, konuşan kişinin karşısındaki kişiye belli bir seviyeye ulaştırmak veya onu değiştirmek istediğini ifade eder.

Hakaret mi?


Seni Adam Edeceğim kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, şikâyetçi ile aynı iş yerinde çalışan suça sürüklenen çocuğun şikâyetçinin işe geç gelmesi nedeniyle ona "Vay dört göz seni vay, seni adam edeceğim" şeklindeki ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın şikâyetçiye yönelttiği sözlerin rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/13643 Karar: 2015/6 Tarih: 05.01.2015

"Seni Adam Edeceğim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.