Katilimize Hürmet Etmeyeceğiz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Katilimize Hürmet Etmeyeceğiz "
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Katilimize hürmet etmeyeceğiz, bize zarar veren veya ölümüne sebep olan kişiye saygı duymayacağız demektir. Bu ifade, genellikle öfkeli, isyan eden veya hak arayan bir duruşu ifade eder.

Hakaret mi?


Katilimize Hürmet Etmeyeceğiz kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sosyal medya vasıtasıyla Atatürk'ün hatırasına yönelik olarak "Siz kurtarıcı dediğinizi istediğiniz kadar övün. Biz katilimize hürmet etmeyeceğiz. Hiç de üzgün değiliz bu durumdan" şeklinde yazı yayınlanmasına ilişkin) yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanık müdafilerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 3. CD Esas: 2022/7593 Karar: 2022/4840 Tarih: 22.09.2022

"Katilimize Hürmet Etmeyeceğiz " kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.