Adilik Yapma

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adilik Yapma"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adilik yapma" ifadesi, Türkçede birine, aşağılık, alçak veya kötü niyetli bir davranış sergilememeleri için uyarıda bulunmak amacıyla kullanılır. Bu ifade, olumsuz bir anlam taşır ve genellikle bir kişinin etik ve ahlaki değerlere aykırı davranışlar sergilememesi gerektiğini belirtmek için kullanılır.

"Adilik yapma" ifadesi, bir kişiye dürüst, saygılı ve sorumlu bir şekilde davranma gerekliliğini hatırlatır. Bu ifade, başkalarına zarar veren veya kötü niyetli eylemlerden kaçınmaları için bir uyarı olarak kullanılabilir.

Hakaret mi?


Adilik yapma kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın "Adilik yapma" şeklindeki sözü söylediğini ikrar etmesi, iddianamede belirtilen sözlerin söylendiğine ilişkin delil olmaması ve mahkemece hangi sözlerin hakaret olarak kabul edildiğinin belirtilmemesi karşısında, sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/9840 Karar: 2020/5687 Tarih: 05.03.2020

"Adilik Yapma" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.