Çaputçu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çaputçu"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Çaputçu" ifadesi, genellikle düşük kalitede veya değersiz mal satan veya satın alan kişiyi tanımlamak için kullanılır. Aynı zamanda, kişinin dolandırıcılık veya düşük düzeyde ticaret yapma eğiliminde olduğunu ifade edebilir. Bu terim, olumsuz bir anlam taşır ve genellikle alaycı bir şekilde kullanılır.

Hakaret mi?


Çaputçu kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın katılanın GSM hattına gönderdiği mesajda "Sen benimle uğrama, sen önce hasta çocuğuna uğraş, çaputçu" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18, CD Esas: 2015/36556 Karar: 2017/7482 Tarih: 08.06.2017

"Çaputçu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.