Delikanlı Mısın/Olun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Delikanlı Mısın/Olun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Delikanlı Mısın?" ifadesi, genellikle bir kişiye cesaretini veya erkeklik özelliklerini sorgulamak veya eleştirmek amacıyla kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, genellikle kişinin davranışları veya tutumları üzerinden onun ne kadar cesur veya erkeksi olduğunu sorgulamak için kullanılır.

Bu ifade, bir kişiye meydan okuma veya onun davranışlarını sorgulama amacı taşıdığı için özellikle atılganlık veya cesaret gösterisi gerektiren durumlarda kullanılabilir. Ancak, kullanımı kişinin duygularını veya benlik saygısını incitebileceğinden, dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.

Hakaret mi?


Delikanlı Mısın/Olun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın hakkında icra takibi yapan ve tahliye davası açan alacaklı ekili katılana gönderdiği mesajlarda geçen "Sen delikanlı mısın adamsan inkar etmezsin" biçimindeki sözlerin ne suretle katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta ve küçük düşürücü nitelikte olduğu tartışılıp açıklanmadan, yetersiz gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2. CD Esas: 2013/17729 Karar: 2014/5710 Tarih: 04.03.2014

Karar #2

Delikanlı Olun Lan

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın hakkında işlem yapan polis memuru olan müştekilere söylediği "Siz kim oluyoruz lan, rozetinize mi güveniyorsunuz, beni burada tutuyorsunuz, delikanlı olun ulan şeklindeki ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dişi hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/3679 Karar: 2015/6726 Tarih: 07.10.2015

"Delikanlı Mısın/Olun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.