Büyük ve Kirli Paralar Elde Etmek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Büyük ve Kirli Paralar Elde Etmek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Büyük ve Kirli Paralar Elde Etmek, mecazi olarak çok fazla miktarda para kazanmak, ancak bunu yasal olmayan veya ahlaki olmayan yollarla yapmak anlamına gelir. Örneğin, biri uyuşturucu satıcılığı veya rüşvet alıp verme gibi suçlara karışırsa, büyük ve kirli paralar elde etmiş olur. Bu deyim, genellikle olumsuz bir anlam taşır ve bu tür paraların sahiplerinin mutlu olamayacağı veya cezalandırılacağı ima edilir.

Hakaret mi?


Büyük ve Kirli Paralar Elde Etmek kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Yerel gazete haberinde iş adamı hedef alınarak "Büyük ve kirli paralar elde ettiği iddia edilen...in... Gazetesi'nde şehit aileleri ve ekonomik durumu iyi olmayan dul kadınlara konut yaptıracağım, Belediye Başkanı ara vermezse de ben alp yaptıracağım açıklamasının arkasında durup durmayacağı belirsizliğini korurken, bu vatan için şehit olan polis ve askerlerimizin ad kullanmasana resmi kurum ve kuruluşlar ile yargının neden ses çıkarmadık kamuoyunda tepkilere neden oluyor" şeklinde yazılar yayımlanması eylemine ilişkin) Bölge Adliye Mahkemesi'nin duruşma açmaksızın dosya üzerinden beraat karar vermesinde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, tebliğnamedeki görüşe iştirak edilmemiştir. Mahkemece kanıtlar değerlendirilip gerektirici nedenleri açıklanmak suretiyle verilen beraat ve hükmün düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddi kararı usul ve yasaya uygun bulunduğundan, katılanlar vekilinin suçun unsurlarının oluştuğuna yönelik temyiz itirazı yerinde görülmediğinden, 5271 sayılı CMK'nin 302/1. maddesi uyarınca temyiz isteminin esastan reddine...

Yargıtay 8. CD Esas: 2021/15890 Karar: 2022/15217 Tarih: 25.10.2022

"Büyük ve Kirli Paralar Elde Etmek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.