Takla Atmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Takla Atmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Takla atmak, hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılan bir ifadedir. Gerçek anlamda, bir kişinin bedenini havada döndürerek yere düşmesini ifade eder. Mecaz anlamda ise, bir durumun veya olayın tamamen tersine dönmesini ifade eder. Takla atmak, bir değişimin veya dönüşümün sembolik bir ifadesidir.

Hakaret mi?


Takla Atmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İnceleme konusu somut olayda, ... Partisi... İl Başkanı olan sanığın parti binasında düzenlediği basın açıklaması ile ili ziyaret eden İçişleri Bakanı ile bir vatandaş arasında yaşanan diyalog neticesinde vatandaşın sevincini göstermek için oyun oynamasına alkış tutan mağdur hakkında, "Belediye Başkanına sormak istiyorum, belediye başkanı olmanın yolu takla atmaktan, amuda kalkmaktan mı geçiyor, soytarı şekil değiştirip belediye başkanı kisvesine bürünmüş olsa da biz biliyoruz ki o soytarılığını yapmaya devam edecektir, soytarı kralına karşı her türlü şaklabanlığı ve şebekliği yapmada hüner sahibidir" şeklinde beyanlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Sanığın hakaret suçundan dolayı cezalandırılmasına karar verilmiştir... Sanığın basın açıklamasını yaptığı yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde, sözleri katılanın onur, şeref ve saygınlığına rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünce, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine, hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/7255 Karar: 2015/11937 Tarih: 25.11.2015

"Takla Atmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.