İşinizi Yapmıyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İşinizi Yapmıyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


İşinizi yapmıyorsunuz deyimi, bir kişi veya kurumun sorumluluklarını yerine getirmediğini, verilen görevleri ihmal ettiğini veya beklentileri karşılayamadığını belirtmek için kullanılan bir sözdür. Bu deyim, genellikle kızgın, hayal kırıklığına uğramış veya eleştirel bir tavır sergileyen bir kişi veya grup tarafından söylenir.

Hakaret mi?


İşinizi Yapmıyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay tarihinde kaymakamlık yazı işleri müdürünün odasına dosyası hakkında görüşmeye giden sanığın burada yaşanan tartışma sırasında kullandığı "Beni oyalıyorsunuz, işinizi yapmıyorsunuz" şeklinde ağır eleştiri niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/17785 Karar: 2016/4876 Tarih: 14.03.2016

"İşinizi Yapmıyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.