Fevri

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Fevri"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Fevri," genellikle ani, düşünmeden veya duygusal bir tepkiyle yapılan eylemleri veya kararları ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bu ifade, genellikle düşünce veya plan yapmadan hareket etme, aceleci davranma veya duygusal tepkilerle hareket etme durumunu belirtirken, aynı zamanda kontrolden çıkmış veya dengesiz bir davranışı da vurgular. "Fevri" terimi, bir kişinin ani veya düşünmeden yapılan bir eylemi veya kararı gösterirken, genellikle dikkatsiz veya planlama eksikliği anlamına gelir.

Bu terim, genellikle karar verme sürecinde düşünce ve mantığı ikinci plana atma veya duygusal tepkilere aşırı derecede güvenme durumunu belirtirken, aynı zamanda bu tür davranışların risklerini ve sonuçlarını da ifade eder. "Fevri" ifadesi, ani ve düşünmeden yapılan eylemleri veya kararları eleştirmek veya sorgulamak amacıyla kullanılırken, kişinin duygusal durumunu veya düşünce sürecini vurgulamayı hedefler. Bu tür ifadeleri kullanırken, dikkatli bir dil kullanarak ve karşınızdaki kişinin duygularını incitmeden ifade etmek önemlidir.

Hakaret mi?


Fevri kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın müştekiye söylediği kabul edilen "Önyargılı bir iddia makamının maksatlı ve fevri tutumuyla" şeklindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/37062 Karar: 2017/7876 Tarih: 15.06.2017

"Fevri" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.