İftira Makamı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İftira Makamı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"İftira Makamı" ifadesi, bir kişinin sürekli olarak iftira attığını veya asılsız suçlamalarda bulunduğunu ifade eder. "İftira" terimi, gerçek olmayan iddialarda bulunma veya başkalarını karalamaya çalışma anlamına gelir.

Hakaret mi?


İftira Makamı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İncelenen dosyada, sanığın... Ağır Ceza Mahkemesi'nin ... esasına kayden görülen kamu davasının... tarihli duruşmasında sanık sıfatıyla yaptığı konuşmasında mahkeme heyetine karşı "Benim dostum da koruyucumda Allah'tır. Onun adaleti kontrol altındaki mahkemenin adaletine benzememektedir... Anlaşılmaktadır ki, yargılandığım mahkeme ABD'nin derin devleti ..., ... derin devleti ..., İngiltere'nin derin devleti MI 5 tarafından izlenmektedir. Onlardan gelen talimatları da iftira makamı, yargılamanın mütalâları olarak yüce mahkemeye sunmaktadır....Tekraren arz ediyorum ki, ne yüce mahkemenin ne de ... adliyesinde bulunan diğer mahkemelerin ve buradaki görevli hakim ve savcıların ... yaşatmaya gücü yetmez. Boşuna uğraşıyorsunuz.... Yoksa yüce mahkemenin iddia makamında oturanların, bu büyük savaşta bir dahili yok. Onlarda emir alan memur görevini ifa etmektedirler... kurulan çadır mahkemesi, öncesinde .... kurulan prefabrik mahkemenin devamıdır. Hukuk değerlerinde yeri olmayan bu yargılamaya bu yol üzerinden devam ederseniz, heyetiniz de bir gün benimle birlikte aynı davaya bağlı olarak yargılanacaksınız... Öyle ki, içerisinde hiç suç unsuru bulunmayan konuşmamı mahkeme dışındaki iddia makamının yüce mahkemeye baskısı üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunulsun kararını alabiliyorsunuz.... Ancak sayın başkan, ancak bu dava sizin de davanız, nasılsa biz seçilmişiz, siz de seçilmişsiniz" şeklindeki kabul edilen sözleri ve savunmasının tamamı bir bütün halinde değerlendirildiğinde, mahkeme heyetinin onur, şeref ve saygınlığını rencide etme maksadıyla söylenmeyip sanığın uğradığına düşündüğü haksızlık ile mahkemenin tarafsızlığına dair duyduğu şüpheyi dile getirme ve eleştiri niteliğinde olduğu ve savunma hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/933 Karar: 2014/12015 Tarih: 15.04.2014

"İftira Makamı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.