Ayar Oluyorum

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ayar Oluyorum"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ayar oluyorum" ifadesi, Türkçede birinin rahatsız olduğunu, sinirlendiğini veya hoşnutsuz olduğunu belirtmek için kullanılır. Bu ifade, genellikle bir durum, olay veya başka bir kişinin davranışları nedeniyle hissedilen olumsuz duyguları ifade etmek amacıyla kullanılır. İfade, konuşmacının hoşuna gitmeyen bir şey olduğunda ve bu nedenle rahatsızlık veya öfke duyduğunda kullanılır.

Hakaret mi?


Ayar oluyorum kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın müştekilere söylediği kabul edilen "Siz kimsiniz size ayar oluyorum, komutanımıza yalakalık yapmayın, delikanlı mısınız, ben a... çocuğum ki beni götürüyorsunuz" şeklindeki sözlerin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri ve serzeniş şeklinde olduğu, bu nedenle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/8662 Karar: 2019/16023 Tarih: 12.11.2019

"Ayar Oluyorum" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.