Türkiye’nin Başına Bela

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Türkiye'nin Başına Bela"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Türkiye'nin başına bela" ifadesi, bir kişi, durum veya olayın Türkiye'nin güvenliği, istikrarı veya refahı için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini veya zarar verebileceğini ifade eden bir deyimdir. Bu ifade, potansiyel tehlikeleri veya sorunları vurgulayarak, bir durumun veya kişinin Türkiye'ye olumsuz etkileri olabileceğini anlatırken, aynı zamanda bir uyarı veya dikkat çekme amacı taşır. "Türkiye'nin başına bela" terimi, genellikle olumsuz bir anlam taşır ve potansiyel riskleri veya tehlikeleri vurgulamak amacıyla kullanılır.

Bu deyim, olumsuz durumların veya olayların Türkiye'nin güvenliği, istikrarı veya refahı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ifade ederken, aynı zamanda insanların dikkatli olması ve potansiyel tehlikelere karşı tedbirli olmaları gerektiğini vurgular. "Türkiye'nin başına bela" ifadesi, potansiyel riskleri veya sorunları belirtirken, aynı zamanda insanların güvenlik ve istikrarın korunması için dikkatli olmaları gerektiğini anlatırken, ulusal çıkarların ve toplumun refahının korunmasının önemini vurgular. Terim, insanların gelecekteki olumsuz sonuçları öngörebilme ve önleyebilme yeteneklerini kullanmalarını teşvik ederken, aynı zamanda ulusal birlik ve güvenliği koruma gerekliliğini anlatır.

Hakaret mi?


Türkiye'nin Başına Bela kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

...Cumhuriyet Başsavcılığının ... tarihli iddianamesiyle sanığın suç tarihinde ... ili Meydanı ... Anıtı önünde yaptığı konuşma metninde özetle "400 vekil, 131 oldu 131, 400 vekile 400 şehit hesabı mı yaptın utanmıyor musun, Allah'tan korkmuyor musun, sana vahiyle mi geldi bu hükümet, Allah'ın kitabında mı var Türkiye'nin başına bela olacak diye özel mi gönderildin, hangi projesin sen, nesin, git kardeşim otur çoluğunun çocuğunun yanında, ayakkabı kutularındaki parayı say, ömrünü tamamlarsın zaten" şeklinde ifadelere yer verdiği, bu suretle Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği iddiası ile kamu davası açılmıştır.... Asliye Ceza Mahkemesi'nin ... tarih ve ... sayılı kararı ile sanık hakkında beraat karar verildiği anlaşılmış, o yer Cumhuriyet savcısının temyizi üzerine Yargıtay Yüksek 16. Ceza Dairesi'nin 19.04.2017 tarih ve 2016/4661-2017/3740 sayılı ilamı ile konuşma içeriği bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın sözlerinin ağır eleştiri niteliğinde olup mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı anlaşılmakla hükmün onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Sanığın suç tarihinde ... ili ... Meydanı Anıtı önünde yaptığı konuşmadaki sözleri ile Cumhurbaşkanının ülkenin başına bela olacak bir proje olduğunu ve yine Cumhurbaşkanının doğrudan süjesi olmadığı bir soruşturmaya atfen yolsuzluk yaptığımı iddia ederek onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek şekilde bir fiil veya olgu isnat etmek suretiyle ağır eleştiri ve fikir özgürlüğünün sınırlarını aştığı ve bu şekilde atılı suçu işlediği düşünüldüğünden, aksi yöndeki düşünceye dayanan Daire kararına itiraz edilmiştir. Dairemiz kararında değiştirilecek bir husus bulunmamakla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz gerekçeleri yerinde görülmediğinden, itirazın reddine...

Yargıtay 16. CD Esas: 2017/1777 Karar: 2017/4996 Tarih: 28.9.2017

Karar #2

İl Başkanlığınca terör olaylarının artması ve ülkemizin çeşitli yerlerinden şehit haberleri gelmesi üzerine... tarihinde terör olaylarını protesto etmek amacıyla düzenlenen toplantıda ... İl Başkanı olarak görev yapan sanık ...'in "Öldüremezsin benim Mehmetçiğimi, öldüremezsin benim polisimi, bize düşmanlık tohumu atamazsın, 400 vekile 400 şehit hesabımı yaptın, Allah'ın kitabında mı var, Türkiye'nin başına bela olacak diye özel mi gönderildin, hangi projesin sen, nesin, git kardeşim, otur çoluğunun çocuğunun yanında, ayakkabı kutularındaki parayı say, sana mı kalmış Aleviliği yerde aşağılamak" şeklinde sözleri söylediği olayda; demokratik bir toplumda siyasetçilere diğer siyasetçileri, hükümet mensuplarını ve kamu görevlilerini eleştirme ve onlar hakkında yorum yapma hakkı tanınmış olduğu, seçmenlerini temsil eden, onların taleplerini, endişelerini ve düşüncelerini politik alana aktaran ve çıkarlarını savunan, seçilmiş kimseler için ifade özgürlüğünün özellikle değerli olduğu, bu sebeple müdahale eğer bir siyasetçinin ifade özgürlüğüne yönelik ise başvuruların çok daha sıkı bir denetimden geçirilmesi gerektiği göz önüne alındığında ve sanığın konuşma içeriği bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sözlerinin ağır eleştiri niteliğinde olup mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyuta ulaşmadığı, bu nedenle sanığa atılı Cumhurbaşkanına hakaret suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı kabul edilmelidir.

Yargıtay CGK Esas: 2017/16-1106 Karar: 2021/481 Tarih: 19.10.2021

"Türkiye'nin Başına Bela" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.