Kadın Olsaydın Eşinin Yanında Dururdun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kadın Olsaydın Eşinin Yanında Dururdun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kadın Olsaydın Eşinin Yanında Dururdun, Türkçe’de bir eleştiri veya yargı ifade eden bir cümledir. Genellikle bir kadının eşine yeterince destek olmadığını veya sadık kalmadığını ima etmek için kullanılır. Bu cümle, kadınların eşlerine bağlı olması gerektiği gibi bir toplumsal beklentiye dayanabilir.

Hakaret mi?


Kadın Olsaydın Eşinin Yanında Dururdun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Kadın olsaydın eşinin yanında dururdun, ablanın evinde bekleyeceğine kocanın evini bekleseydin) ve yükletilen suça yönelik o yer Cumhuriyet savcısının temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/29925 Karar: 2022/16287 Tarih: 29.06.2022

"Kadın Olsaydın Eşinin Yanında Dururdun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.