Heykel Misin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Heykel Misin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Heykel Misin" ifadesi, bir kişinin duyarsız veya tepkisiz olduğunu, olaylara kayıtsız kaldığını veya duygusal olarak etkilenmediğini ifade etmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Heykel Misin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İncelenen dosyada, sanığın iki ay önce ameliyat olduğu, olay gecesi 01:00 sıralarında ağrılarının çok fazla olmasından dolayı hastanenin acil servisine gittiği, acilde nöbetçi doktor olan mağdurdan kendisine serum takılmasını istediği, mağdurun serum takmayacağını, iğne yapacağını söylemesi üzerine sarf ettiği "Sen doktor değil misin, heykel misin" şeklindeki sözlerin nezaket dışı sözler olmakla beraber onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmayıp kaba bir davranış biçimi niteliğinde bulunduğunun anlaşılması karşısında, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/36551 Karar: 2014/22235 Tarih: 18.06.2014

"Heykel Misin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.