Kimin Talimatıyla İşlem Yapıyorsunuz?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kimin Talimatıyla İşlem Yapıyorsunuz?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kimin talimatıyla işlem yapıyorsunuz?" ifadesi, bir kişiye veya grubun yaptığı işlemlerin, başka bir kişinin veya otoritenin yönlendirmesi veya emri doğrultusunda mı gerçekleştirildiğini sorgulamak amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, birinin bağımsız düşünme veya hareket etme yeteneğine sahip olup olmadığını veya kendi iradesini kullanıp kullanmadığını ifade ederken, aynı zamanda kişinin davranışlarının arkasındaki motivasyonu ve yönlendirmeyi vurgular.

"Kimin talimatıyla işlem yapıyorsunuz?" terimi, manipülasyon veya dış etkilerin altında hareket etme durumlarını ifade ederken, aynı zamanda kişinin kendi değerlerini ve iradesini koruma gerekliliğini vurgular. Bu deyim, kişilerin davranışlarını ve hareketlerini sorgulayarak, kendi kararlarını neye dayandırdıklarını anlamak amacıyla kullanılabilir. Terim, insanların başkalarının etkisi altında olmadan bağımsız düşünme ve karar verme yeteneğini kullanmalarını teşvik ederken, aynı zamanda dış etkilere karşı duyarlı olma gerekliliğini anlatır.

Hakaret mi?


Kimin Talimatıyla İşlem Yapıyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın dosyanın mahkemede olduğunu söyleyen katılana hitaben söylediği "Müdüre Hanım çocuk mu kandırıyorsunuz, siz bilerek dosyayı bizden kaçırıyorsunuz, siz bizi ne sandınız, kimin talimatıyla işlem yapıyorsunuz, siz kimin adamısınız, hepiniz hesap vereceksiniz" şeklindeki ağır eleştiri niteliğindeki sözlerin katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması sebebiyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/7400 Karar: 2015/11817 Tarih: 24.11.2015

"Kimin Talimatıyla İşlem Yapıyorsunuz?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.