Bu Kadını Başımıza Bela Ettiler

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bu Kadını Başımıza Bela Ettiler"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Bu kadını başımıza bela ettiler" ifadesi, bir kişi veya grup tarafından sorunlu veya zor bir kadının başkalarının hayatına müdahale ettiğini ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir kadının davranışlarından rahatsız olan kişiler tarafından kullanılır.

Örneğin, bir işyerinde çalışanlar arasında bir kadın, sürekli olarak tartışma çıkartıyor ve diğer insanların işlerini engelliyorsa, bir kişi "Bu kadını başımıza bela ettiler" diyerek, bu kadının davranışlarından dolayı iş ortamının zorlaştığını ifade edebilir.

Ancak, bu ifade aynı zamanda kadın düşmanı bir ifade olarak da kullanılabilir ve kadınların toplumda maruz kaldığı ayrımcılığı yansıtabilir. Bu nedenle, bu ifade kullanılmadan önce dikkatli düşünmek ve daha uygun bir ifade kullanmak önemlidir.

Hakaret mi?


Bu kadını başımıza bela ettiler hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın katılana yönelik olarak Facebook isimli sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yazdığı ve katıldı TV programında söylediği kabul edilen sözlerin (Yerel gazeteci tarafından, belediye başkan adayı hedef alınarak: Bu garabet hanımın, aklıyla da çok arası yok, bu kadının ruh halinin çok bozuk olduğunu öğrendim. senin gibi memleketine hakaret edecek derecede bir arızaya oy vermeyen... Partilileri de yürekten kutluyorum, son olarak 30 Mart seçimlerinde...e nasıl ve kimlerin tavassutuyla gönderildiğini bilmediğimiz gayri ciddi bir adayın gönde i teşkilatlarınızın görüşünüzü almadan böylesine psikolojisi kesinlikle bozuk adaylara bırakabiliyorsanız, bu kadını bizim başımıza... Partisi'nin de başına bela ettiler, çünkü kadın normal değil) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dişi hitap tarzı ve ağır eleştiri niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/10294 Karar: 2018/6869 Tarih: 07.05.2018

"Bu Kadını Başımıza Bela Ettiler" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.