Karı Pazarlıyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Karı Pazarlıyorsun"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Karı Pazarlıyorsun cümlesi kişinin kadın ticareti yaptığını ifade etmek için kullanılır. Esasında kişiye argo dilinde p.zevenk denmeye çalışılmıştır. Bu cümleyi kullanmak hakarettir. Bu nedenle dikkat etmeliyiz.

Hakaret mi?


Karı Pazarlıyorsun  kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın aşamalardaki savunmasında katılanın kendisine hitaben "Eşimden sen ayırdın, şerefsizsin, bu memlekete karı getiriyorsun, pazarlıyorsun, pezevenksin" diyerek hakaret etmesine sinirlenerek kendisinin de katılana yönelik "Kalk git şuradan aç köpek, önce kendi karnını doyur" şeklinde söz söylediğini belirtmesi ve dinlenen tanıkların da bu hususu doğrulamaları karşısında, olayın çıkış nedeni ve gelişimi üzerinde de durularak, sanık lehine TCK'nın 129. maddesinde düzenlenen karşılıklı hakaret hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/21505 Karar: 2014/11626 Tarih: 10.04.2014

"Karı Pazarlıyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.