Sizi Parayla mı Verdiler

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sizi Parayla mı Verdiler"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sizi parayla mı verdiler?" ifadesi, bir kişinin davranışlarını veya sözlerini sorgulayarak, karşısındaki kişinin yaptıklarının veya söylediklerinin arkasında maddi bir çıkarın olup olmadığını ima etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, genellikle alaycı veya kuşkulu bir ton içerir ve karşısındaki kişinin samimiyetini sorgulama amacını taşır.

"Sizi parayla mı verdiler?" ifadesi, bir kişinin yanlış veya şüpheli davranışlarına karşı duyulan şüpheyi dile getirirken, bu davranışın bir çıkar ilişkisi veya rüşvetle ilişkilendirilmesi anlamını taşır. Örneğin, birisinin beklenmedik bir şekilde bir görüşü savunması veya bir eylemde bulunması durumunda, bu ifade kullanılarak kişinin bu görüşünü veya eylemini samimi bir şekilde savunup savunmadığı sorgulanabilir. Bu deyim, bazen alaycı veya aşağılayıcı bir şekilde de kullanılabilir ve kişinin düşüncelerini veya eylemlerini küçümsemek veya aşağılamak amacı taşıyabilir. Kullanıldığı bağlama ve tonuna göre farklı anlamlar içerebilen bir ifadedir.

Hakaret mi?


Sizi Parayla mı Verdiler kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılanlara hitaben söylediği kabul edilen "Sizi bize parayla mı verdiler lan, rahat bırakın bizi" şeklindeki sözlerinin katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/10223 Karar: 2020/21381 Tarih: 23.12.2020

"Sizi Parayla mı Verdiler" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.