Başka Planlar Peşindesin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Başka Planlar Peşindesin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Başka planlar peşindesin" cümlesi kişinin görünenin aksine başka planlar yaptığını ifade eder. Yani kişi görünenin aksine arka planda planlar yapmakta ve karşısındakini yanıltmaktadır.

Hakaret mi?


Başka planlar peşindesin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana söylediği kabul edilen sözlerin (Senin yaptığın ahlaki değil, başka planlar peşindesin, bu yaptığın ahlaksızlık) kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu ve katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet hükmü kurulması bozmayı gerektirdiğinden...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/12173 Karar: 2021/2994 Tarih: 28.01.2021

"Başka Planlar Peşindesin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.