Tüh Sizin Şoförlüğünüze

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Tüh Sizin Şoförlüğünüze"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Tüh sizin şoförlüğünüze" ifadesi, bir kişinin veya bir grubun, başka birinin sürüş becerilerini veya tarzını eleştirerek hayal kırıklığına uğradığını veya şaşkınlık yaşadığını ifade eden bir deyimdir. Bu cümle genellikle bir kişinin sürüş yeteneklerini veya davranışlarını olumsuz bir şekilde değerlendirirken, beklentilere uymayan veya kabul edilemez bulunan bir sürüş tarzını eleştirmek amacıyla kullanılır.

Bu ifade, kişilerin veya grupların bir kişinin sürüş tarzını veya davranışlarını beğenmediğini ve daha iyi bir sürüş tarzı beklediğini ifade ederken, aynı zamanda trafik kurallarına uyma, güvenli sürüş ve diğer sürücülere saygı gösterme sorumluluğunu vurgular. "Tüh sizin şoförlüğünüze" ifadesi, olumsuz veya riskli bir sürüş tarzına veya davranışına tepki gösterme amacı taşırken, aynı zamanda sürücülerin trafikte dikkatli ve saygılı olma gerekliliğini anlatır. Terim, sürücülerin güvenli sürüş kurallarına uymalarının ve diğer sürücülere saygı göstermelerinin önemini ifade ederken, aynı zamanda trafikte daha iyi bir sürüş tarzını teşvik eder.

Hakaret mi?


Tüh Sizin Şoförlüğünüze kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Arabaya yazık be, buradan tar bile geçer, tüh sizin şoförlüğünüze siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz, kadınsınız diye kendinizi bir şey mi sanıyorsunuz, defol git) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/1018 Karar: 2019/9838 Tarih: 28.05.2019

"Tüh Sizin Şoförlüğünüze" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.