Götümüz Kaşınıyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Götümüz Kaşınıyor"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Götümüz Kaşınıyor" ifadesi, bir kişinin sıkıntılı, tedirgin veya sabırsız olduğunu ifade eder. "Götümüz kaşınıyor" ifadesi, bir konuda rahatsızlık veya endişe duyduğu anlamına gelir.

Hakaret mi?


Götümüz Kaşınıyor kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın görevli jandarma memuruna söylediği "burada balık tutuyoruz, uzun süredir kıçımızda yangın var, onu söndürüyoruz, götümüz kaşınıyor" şeklindeki sözleri kaba olmakla birlikte katılanın şahsına yönelik onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte bir saldırı olmadığı halde, sanığın atılı suçtan beraatı yerine yazılı gerekçe ile mahkûmiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2. CD Esas: 2011/38086 Karar: 2013/24180 Tarih: 24.10.2013

"Götümüz Kaşınıyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.