Götünüzü Ben Kurtarıyorum

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Götünüzü Ben Kurtarıyorum"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Götünüzü ben kurtarıyorum" ifadesi, genellikle argo ve kasıtlı olarak saygısız bir üslupla kullanılan bir tabirdir. Bu ifade, bir kişinin kendisinin veya başkalarının zor durumda olduğu veya yardıma ihtiyaç duyduğu bir durumda, bunu çözebileceğini veya sorunları çözmek için gerekli yeteneklere sahip olduğunu iddia ederken kullanılır.

Bu ifade, genellikle alaycı veya küçümseyici bir ton içerir ve kişinin kendi yeteneklerini abartma veya karşı tarafı küçümseme amacı taşır. İfadede "götünüzü kurtarıyorum" ifadesi, dilin kabalığı ve olumsuzluğu nedeniyle yaygın olarak hoş karşılanmaz. Daha saygılı ve uygun bir dil kullanarak iletişim kurmak, daha olumlu ve sağlıklı etkileşimler sağlamaya yardımcı olabilir.

Hakaret mi?


Götünüzü Ben Kurtarıyorum kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın müştekiler... ve...'e "Sizin götünüzü ben kurtarıyorum" diyerek hakarette bulunduğu şeklinde iddianamede anlatılan ve mahkemece kabul edilen eylemi nedeniyle TCK'nın 43. maddesi hükümlerinin uygulanması gerekirken, her müşteki için ayrı ayrı ceza verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/2641 Karar: 2017/5803 Tarih: 15.05.2017

"Götünüzü Ben Kurtarıyorum" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.