Bu Kararı Veren Hakime Hakim Bile Demem

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bu Kararı Veren Hakime Hakim Bile Demem"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Bu kararı veren hakime hakim bile demem" ifadesi, bir hakimin aldığı bir kararın adil, doğru ve mantıklı olmadığını düşünen bir kişinin duygularını ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir hakimin yargılamada yanlış bir karar verdiği veya hukukun üstünlüğüne uygun olmayan bir karar aldığı durumlarda kullanılır.

Örneğin, bir hakim, bir dava hakkında, hukukun üstünlüğüne uygun olmayan bir karar verirse, bir kişi "Bu kararı veren hakime hakim bile demem" diyerek, kararın mantıksız ve adil olmadığını düşündüğünü ifade edebilir.

Bu ifade, bir eleştiri ifadesi olarak kullanılır ve bir kararın hatalı olduğunu belirtmek için kullanılır. Ancak, bu ifade, bir hakim gibi yargı yetkisi olan bir kişinin kararlarına saygı göstermeme anlamına gelebilir ve saygısızlık olarak algılanabilir.

Hakaret mi?


Bu kararı veren hakime hakim bile demem hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İnceleme konusu somut olayda, sanık hakkında daha önceden ... Asliye Ceza Mahkemesi'nde Hâkim... tarafından yapılan yargılama sonucunda silahla tehdit ve yaralamaya teşebbüs suçlarından hükümlülük kararı verilmiş, yapılan temyiz başvurusu üzerine de bu karar Yargıtay tarafından bozulmuştur. Sanığın olay günü bu dosyaya yazılı savunma sunmak için geldiği mahkeme kaleminde, adı geçen mağdur hâkimin yokluğunda ifade ettiği "Ben bu davada tehditten ceza aldım, bunun için kamu tanığı olması gerekirdi, yaralamadan ceza aldım, bunun için de adli rapor olması gerekirdi, oysa dosyada bunlar yoktu, bu dosyada hâkim yanlış karar vermiş, yapılması gereken işlemler yapılmamış ve bir celsede karar verilmiştir, karar şimdi bozuldu, ben bu kararı veren hakime hâkim bile demem" şeklindeki sözlerinin rahatsız edici ve ağır eleştiri olduğu hususunda tereddüt bulunmamaktadır. Ancak söylenen bu sözlerin somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde olmadığı gibi onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek ağırlıkta sövme fiili olarak kabulü de suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum olacaktır.

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/7349 Karar: 2014/27575 Tarih: 30.09.2014

"Bu Kararı Veren Hakime Hakim Bile Demem" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.