Bağımsızlığını Yitirmiş

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bağımsızlığını Yitirmiş"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Bağımsızlığını yitirmiş" ifadesi, bir kişinin veya kurumun kendi iradesi ve özgürlüğünü kaybetmiş olduğunu ifade eder. Bu ifade, kişinin veya kurumun başkalarının etkisi veya kontrolü altında olduğunu vurgular. Bağımsızlığını yitirmiş, bir şeyin veya bir kimsenin başka bir şeye veya kimseye bağlı hale gelmesi anlamına gelir. Bağımsızlık, bir şeyin veya bir kimsenin başka bir şeye veya kimseye bağlı olmaması, özgür olması demektir

Örneğin, bir ülkenin dış politikası veya iç işlerindeki kararları başka ülkelerin etkisi altında alıyorsa, "ülke bağımsızlığını yitirmiş" denilebilir. Benzer şekilde, bir birey de çeşitli nedenlerle kendi iradesini veya özgürlüğünü kaybetmişse, "bağımsızlığını yitirmiş" durumunda olduğu söylenebilir. Bu ifade, genellikle olumsuz bir anlam taşır ve kişinin veya kurumun kendi kararlarını verme yeteneğini veya özgürlüğünü kaybetmiş olduğunu ima eder.

Hakaret mi?


Bağımsızlığını Yitirmiş hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın yazdığı suça konu dilekçede yer alan ifadelerin (Mahkemeye sunulan dilekçede, hâkimi hedef alarak: Adaletten yoksun, hukuktan uzak, tamamen bağımsızlığını yitirmiş, maddiyatın esini olmuş, suçlu/suçsuzu ayırt bile edemeyen bir mahkemenin kararıdır) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dişi hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/35964 Karar: 2017/6464 Tarih: 23.05.2017

"Bağımsızlığını Yitirmiş" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.