Dövülmeyi Hak Ediyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Dövülmeyi Hak Ediyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Dövülmeyi Hak Ediyorsunuz kelimesi, birine veya bir gruba karşı kızgınlık, nefret veya küçümseme ifade eden bir cümledir. Bu cümle, şiddet tehdidi içerir.

Hakaret mi?


Dövülmeyi Hak Ediyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın muayenesini yapan katılan doktora söylediği kabul edilen "Siz beni neden özel güvenlikçiler ile gönderiyorsunuz, siz sağlıkçılar zaten böylesiniz, dövülmeyi hak ediyorsunuz" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması sebebiyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/21760 Karar: 2017/5019 Tarih: 04.05.2017

"Dövülmeyi Hak Ediyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.