Ampul

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ampul"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ampul", elektrik enerjisini ışığa dönüştüren bir aydınlatma aracıdır. Genellikle cam veya plastik bir gövde içerisinde, ışığı yaymak için filaman veya LED gibi aydınlatma elemanları ile birlikte kullanılır.

Ampuller, evlerde, iş yerlerinde, sokaklarda ve diğer birçok alanda yaygın olarak kullanılan aydınlatma araçlarıdır. Farklı şekil, boyut, wattaj ve renk seçenekleri mevcuttur ve kullanım amaçlarına ve ihtiyaçlarına göre seçilirler.

Hakaret mi?


Ampul kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kamu görevlileri sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir . Sanığın suç tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olan katılan hakkında söylediği kabul edilen sözlerin (1 Mayıs kutlamaları esnasında megafonla bağırarak: İşbirlikçi ampul) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2015/38706 Karar: 2017/10863 Tarih: 12.10.2017

Karar #2

Somut olayda, sanığın katılana yönelik söylediği kabul edilen kaba ifade niteliğindeki sözlerin (Protesto yürüyüşü esnasında taşınan pankartla, Başbakana hitaben: Amerikancı ampul, işbirlikçi ampul, ampulsün sen) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/36055 Karar: 2022/9082 Tarih: 01.04.2022

Karar #3

Oluş ve dosya kapsamına göre suç tarihinde bir siyasi partinin amblemi olan "Ampul" kelimesinin kullanılmasından ibaret eylemde somut bir fiil veya olgu isnadı veya sövme niteliği taşımayan suça konu sözlerin fikir ve ifade hürriyeti kapsamında kaldığı gözetilmeden atılı suçtan suça sürüklenen çocuğun beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 16. CD Esas: 2016/1469 Karar: 2016/3954 Tarih: 10.06.2016)

"Ampul" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.