Kaybol

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kaybol"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kaybol" ifadesi, genellikle bir kişinin veya nesnenin belirli bir yerden izinsiz veya plan dışı bir şekilde ayrılması veya bulunamaz hale gelmesi anlamında kullanılır. Bu ifade, bir kişinin fiziksel olarak ortadan kaybolması yanı sıra, bir konunun anlaşılmaz veya çözümsüz olması durumunu da ifade edebilir. "Kaybol" terimi, genellikle bir yerde olması beklenen birinin varlığını sürdürememesi veya bulunamaması durumlarını vurgularken, aynı zamanda bir durumun veya sorunun çözümünün belirsiz veya karmaşık olabileceğini ifade eder.

Bu deyim, insanların fiziksel veya zihinsel olarak izinsiz veya beklentilere aykırı bir şekilde kaybolması durumunu tanımlarken, aynı zamanda durumları veya sorunları anlamak veya çözmek konusunda belirsizlik veya güçlük yaşandığını ifade edebilir. "Kaybol" ifadesi, bulunma veya çözme durumunu ifade ederken, aynı zamanda insanların iletişimde netlik ve belirginlik sağlama gerekliliğini vurgular. Terim, insanların varlıklarını koruma ve sorunları çözme gerekliliğini anlatırken, aynı zamanda belirsizlikle başa çıkma ve çözüm arayışını vurgular.

"Kaybol" argo kullanımda genellikle bir kişinin ya da bir şeyin ortadan kaybolması, gitmesi veya yok olması anlamında kullanılan bir ifadedir. Bu terim, kişinin bir yerden hızla uzaklaştığını veya varlığını hemen kaybettiğini ifade edebilir. "Kaybol" argo kullanımda, daha resmi veya standart ifadeler yerine daha samimi veya sıradan bir dil kullanımı olarak karşımıza çıkar ve konuşma sırasında doğal bir şekilde kullanılır.

Argo kullanımda "kaybol" terimi, genellikle birisinin aniden ortadan kaybolması, gitmesi veya bulunamaz hale gelmesi anlamında kullanılır. Bu ifade, kişiler arası ilişkilerde veya günlük konuşmalarda, bir kişinin ani bir şekilde ortadan kaybolma veya gitme durumunu ifade etmek amacıyla kullanılır. "Kaybol" ifadesi argo dilde daha sade veya samimi bir ifade olarak kullanılırken, aynı zamanda anlık veya beklenmedik bir durumu ifade eder.

Hakaret mi?


Kaybol kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın olay anında kendisine müdahale eden mağdur infaz koruma memuruna yönelik olarak söylediği “Sen de kaybol lan" şeklindeki sözlerin kaba hitap tarzı niteliğinde, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta sözler olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/5267 Karar: 2015/6565 Tarih: 06.10.2015

"Kaybol" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.