Pervasızca Hareket Etmek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Pervasızca Hareket Etmek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


 Pervasızca hareket etmek, çekinmeden, sakınmadan, bodoslama bir şekilde davranmak demektir. Bu deyim, genellikle akılsızca, dikkatsizce veya cesurca bir şey yapmak için kullanılır.

Hakaret mi?


Pervasızca Hareket Etmek kelimesi hakaret değildir.  

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Baroya sunulan dilekçede, avukat hakkında: Kötü niyetli olduğu ve haysiyetiyle bağlaşmayan gayriahlaki tavırlar içinde olduğu, iftira teşkil eden beyanlar vererek pervasızca hareket ettiği ve bunu şiar edindiği, şer ittifakı oluşturduğu) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/6025 Karar: 2018/11400 Tarih: 19.09.2018

"Pervasızca Hareket Etmek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.