Zırva

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Zırva"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Zırva, saçma, saçma sapan, boş, anlamsız söz anlamına gelir. Örneğin: "Bu zırva tevil götürmez."

Hakaret mi?


Zırva kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Beraat kararına ilişkin) istinaf başvurusunun esastan reddine dair verilen Bölge Adliye Mahkemesi kararına yönelik katılanın...'in temyizinin sanığın sözlerinin (Baroya sunulan dilekçede, avukata hitaben: Zırva) hakaret suçunu teşkil ettiğine yönelik olduğu, ancak kurulan hükümde bozmayı gerektirecek bir hukuka aykırılık bulunmadığından istinaf başvurusunun esastan reddine dair karar hukuka uygun bulunmakla, katılan ...'in temyiz istemleri yerinde görülmediğinden, Bölge Adliye Mahkemesi kararına yönelik temyiz isteminin, tebliğnameye uygun olarak, CMK, nın 302/1. maddesi uyarınca esastan reddine...

Yargıtay 4. CD. Esas: 2022/2233 Karar: 2022/13905 Tarih: 21.06.2022

"Zırva" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.