Sapkın İnançları Savunmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sapkın İnançları Savunmak"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sapkın inançları savunmak", genellikle toplumun genel kabul görmüş normlarından veya değerlerinden sapkın veya farklı olarak kabul edilen inançları veya düşünceleri savunma eylemini ifade eder. Bu ifade, kişinin veya grubun, yaygın olarak kabul edilen inançlardan farklı olan veya toplum tarafından eleştirilen görüşleri veya ideolojileri savunduğunu belirtir.

Hakaret mi?


Sapkın İnançları Savunmak kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İnternet sitesinde Atatürk hedef alınarak "Selanik Yahudisi M. Kemal ve ekibinin bir tek amacı vardır; hile ile idaresini ele geçirdikleri Müslüman Türkleri İslam'dan uzaklaştırmak... Bunun için her dönemde, dünyada denk gelebildiği ne kadar sapkın inanç varsa ilan etmiş ve savunmuştur" şeklinde yazı yayınlanmasına ilişkin) incelenen dosyaya göre hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına......

Yargıtay 11. CD Esas: 2017/12873 Karar: 2018/4112 Tarih: 03.05.2018

"Sapkın İnançları Savunmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.