Rezil

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Rezil"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Rezil," genellikle bir kişinin veya bir şeyin ahlaki, toplumsal veya kişisel değerlere uygun olmayan bir durumu veya davranışı ifade eden bir terimdir. Bu kelime, utanç verici, aşağılayıcı veya saygınlığı zedeliyen bir durumu tanımlamak için kullanılır. Bir kişinin veya bir olayın "rezil" olarak nitelendirilmesi, genellikle olumsuz bir şekilde değerlendirilen veya toplumda olumsuz bir etki yaratan bir durumu ifade eder.

Rezil, kişilerin veya durumların toplumsal normlara veya beklentilere aykırı bir şekilde davranmasından kaynaklanabilir. Bir kişinin ahlaki veya etik dışı davranışları, bir kuruluşun skandalı veya bir olayın olumsuz sonuçları "rezil" olarak nitelendirilebilir. Bu terim, toplumsal etik ve ahlaki değerleri koruma, saygınlığı sürdürme ve kişisel veya toplumsal itibarı gözetme gerekliliğini vurgular. Rezil durumlar, genellikle kişilerin veya kuruluşların itibarını zedelerken, toplumsal etik ve saygı normlarına uygun davranışın önemini hatırlatır.

Hakaret mi?


Rezil kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1
Eyleme (Sosyal medya vasıtasıyla, Belediye Başkanına hitaben: Rezil) ve yükletilen suça yönelik katılan ... 'in temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına... Yargıtay 18. CD Esas: 2016/13440 Karar: 2019/1360 Tarih: 15.01.2019
Karar #2
Sanığın katılan L....'e hitaben söylediği, iddianamede tanımlanıp mahkemenin de kabul ettiği kaba hitap tarzındaki "Ne terbiyesizsin ağzını topla rezil sözünün katılanı onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanık hakkında hakaret suçunun karşılıklı işlendiğinin kabulü ile ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi bozmayı gerektirmiş.... Yargıtay 4. CD Esas: 2017/1901 Karar: 2020/17650 Tarih: 24.11.2020
Karar #3
Sanığın kendisine haksız yere trafik ceza tutanağını düzenleyen ve hakaret ettiğini iddia eden görevliler hakkında Başbakanlık İletişim Merkezi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yapmış olduğu şikâyetle ilgili soruşturma izni verilmemesi üzerine müdürlüğe gön derdiği elektronik postadaki "Bu ne rezillik, bu ne kepazelik, bu ne ahlaksızlık ve terbiyesizlik" şeklindeki sözler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, herhangi bir kişi hedef alınmadığı gibi elektronik postadaki sözlerin kişilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı... Yargıtay 4. CD Esas: 2012/14059 Karar: 2014/249 Tarih: 13.01.2014
Karar #4
Somut olayda, sanığın "Acilen ödemelerinizi yerine getirin, hatasız kişilere rezilliğinizi daha fazla yaymayın, mevcut pisliklerinizi temizlemenizi bekliyorum" şeklindeki ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı sözler niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı... Yargıtay 4. CD Esas: 2014/6098 Karar: 2014/31826 Tarih: 05.11.2014
Karar #5
Eyleme (TV programında, birlik başkanına hitaben: Yalan makinesi, böyle bir rezilliğin içerisinde bir kişi olarak ben de adayım diyorsa) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnamedeki isteme uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına... Yargıtay 18. CD Esas: 2016/9968 Karar: 2018/15005 Tarih: 14.11.2018
Karar #6
Eyleme (Avukata hitaben: Siz rezil bir dava açtınız, böyle bir dava açmaya ulanmıyor musunuz, üç kuruşluk bir dava açtınız, rezilsiniz) ve yükletilen suça yönelik katlan... 'in temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına... Yargıtay 18. CD Esas: 2015/2325 Karar: 2015/13100 Tarih: 09.12.2015

"Rezil" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.