Atamın Kemiklerini Sızlatan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Atamın Kemiklerini Sızlatan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Atamın kemiklerini sızlatan" ifadesi, Türkçede bir kişi veya durumun, birinin atalarına veya özellikle saygı gösterilen geçmiş liderlere saygısızlık ettiğini veya onların değerlerine ve prensiplerine aykırı hareket ettiğini belirtmek için kullanılır. Bu ifade, ataların veya saygıdeğer geçmiş liderlerin, yaşayanların eylemleri veya düşünceleri nedeniyle rahatsız olacaklarını veya üzüleceklerini ima eder.

Bu tabir, özellikle Türkiye'de Atatürk'ü ve onun değerlerini, prensiplerini ve mirasını temsil eden "Atam" sözcüğüyle bağlantılı olarak kullanılır. Bu durumda, "Atamın kemiklerini sızlatan" ifadesi, bir kişi veya durumun, Atatürk'ün değerlerine, ideallerine veya mirasına saygısızlık ettiğini veya onları ihlal ettiğini belirtmek için kullanılır. Bu ifade, genellikle olumsuz bir anlam taşır ve bir eleştiri veya uyarı olarak kullanılabilir.

Hakaret mi?


Atamın kemiklerini sızlatan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Suça sürüklenen çocuğun yorumlarının (Büyükşehir Belediye Başkanına hitaben: Atamın yattığı şehirde kemiklerini sızlatanların başında ismin geçtiğinden edepsizsin) yazıldığı yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünce, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığından, tebliğnamedeki düşünceye iştirak edilmemiştir.

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/29159 Karar: 2017/5842 Tarih: 16.05.2017

"Atamın Kemiklerini Sızlatan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.