Maydanoz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Maydanoz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Maydanoz" ifadesi ise bir kişinin veya durumun, bir olayın sadece yanında bulunup etkisiz veya önemsiz olduğunu ifade eder. "Maydanoz" olarak adlandırılan kişi veya grup, genellikle olayın içeriğinde veya sonucunda etkisi olmayan bir figür olarak kabul edilir. Bu ifadeyle, bir kişinin veya grubun önemsizliği veya etkisizliği vurgulanır.

Hakaret mi?


Maydanoz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Sen köfteye konan maydanozun, sen neye karışıyorsun, maydanozluk yapma, sen cevabını aldın) ve yükletilen suça yönelik katılan sanık müdafinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına....

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/17162 Karar: 2022/16522 Tarih: 01.07.2022

"Maydanoz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.