Zimmetine Para Geçirdiği İçin İşten Atıldı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Zimmetine Para Geçirdiği İçin İşten Atıldı"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Zimmetine para geçirmek", bir kişinin çalıştığı kurum veya iş yerinde sahip olduğu yetki veya sorumlulukları kötüye kullanarak, kendisine ait olmayan parayı veya değerli eşyayı haksız yere ele geçirmesi anlamına gelir. Bu terim, genellikle hırsızlık veya suistimal anlamında kullanılır ve kişinin güvenilmez veya etik dışı bir davranışını ifade eder. "Zimmetine para geçirdiği için işten atıldı" ifadesi, bir kişinin çalıştığı iş yerinde bu tür bir suçu işlemesi nedeniyle işten çıkarıldığını belirtirken, aynı zamanda kişinin etik veya hukuki açıdan yanlış bir davranışta bulunduğunu vurgular.

Bu ifade, genellikle hırsızlık veya maddi kaynakları suistimal etme gibi suçları işleyen kişilerin sonuçlarına dikkat çekmek veya bu tür davranışları eleştirmek amacıyla kullanılır. İş yerlerinde zimmetine para geçirme gibi davranışlar, genellikle ciddi sonuçlara yol açabilir ve iş yerinin güvenilirliğine zarar verebilir. Bu nedenle, "zimmetine para geçirdiği için işten atıldı" ifadesi, hukuki veya etik dışı davranışların sonuçlarına dikkat çekerken, aynı zamanda bu tür suçları önlemek veya sorgulamak amacını taşır.

Hakaret mi?


Zimmetine Para Geçirdiği İçin İşten Atıldı kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın davalı sıfatıyla bulunduğu iş mahkemesinde görülen davanın duruşması sırasında katılana yönelik söylediği "Davacı birtakım ahlaksızlıklar yaptığı, zimmetine para geçirdiği için işten atılmıştır" şeklindeki ifadelerinin TCK’nın 128. maddesi kapsamında iddia ve savunma dokunulmazlığı sınırları içinde kaldığı gözetilmeden, yerinde görülmeyen gerekçeyle sanığın cezalandırılmasına karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18 CD Esas: 2015/41592 Karar: 2017/12088 Tarih: 31.10.2017

"Zimmetine Para Geçirdiği İçin İşten Atıldı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.