Sürüm Sürüm Sürünsün

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sürüm Sürüm Sürünsün"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Sürüm sürüm sürünsün, Türkçe bir deyimdir. Anlamı, birine çok acı çektirmek veya çok acı çekmesini istemek demektir. Bu deyimdeki sürüm, parça parça olmak anlamına gelir. Bu deyimin kökeni tam olarak bilinmemektedir.

Hakaret mi?


Sürüm Sürüm Sürünsün kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

... Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından yapılan infaz koruma memurluğu mülakat sınavına katılan oğlunun mülakatı geçememesi üzerine sanığın Adalet Bakanlığına hitaben yazdığı dilekçedeki "Mülakat imtihanında yapılan haksızlığı yapanın Allah belasını versin, çoluk çocuğu hayır görmesin, ömür boyu sürünsün, adalet bu ise adalet olmaz olsun, adaleti böyle kullananın Allah belasını versin, haksızlık yapanları kahretsin, ömür boyu sürüm sürüm sürünsün, mazlumların haklarını ondan alsın, çocuğumun hakkını yiyenlerin en büyük musibetler başına ve çocuklarına gelsin" şeklindeki ifadeleri beddua niteliğinde, nezaket dışı, kaba ve rahatsız edici sözler ise de komisyon üyelerinin onur, şeref ve saygınlığına rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadı içermemesi ve sövme fiilini de oluşturmaması nedeniyle hakaret suçunun kanuni unsurlarının gerçekleşmediği kabul edilmelidir.

Yargıtay CGK Esas: 2014/4-785 Karar: 2017/34 Tarih: 31.01.2017

"Sürüm Sürüm Sürünsün" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.