Avukatsan Avukatlığını Bil

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Avukatsan Avukatlığını Bil"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Avukatsan avukatlığını bil" ifadesi, Türkçede bir kişiye, avukat oldukları takdirde, avukat olarak görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeleri ve profesyonel davranmaları gerektiğini hatırlatmak için kullanılır. Bu ifade, genellikle bir avukatın etik kurallara uyması, hukuk bilgisini kullanarak doğru ve adil tavsiyelerde bulunması ve müvekkillerine karşı dürüst ve sadık olması gerektiğini vurgular.

Bu ifade, aynı zamanda bir eleştiri veya uyarı olarak kullanılabilir ve avukatın hukuki konularda daha dikkatli ve profesyonel olması gerektiğini belirtir. "Avukatsan avukatlığını bil" tabiri, avukatın mesleğine uygun hareket etmesi ve hukukun gereklerine ve ilkelere saygı göstermesi gerektiğini ifade eder.

Hakaret mi?


Avukatsan avukatlığını bil kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Avukatsan avukatlığını bil lan, sen kimsin) ve yükletilen suça yönelik katılanın temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18, CD Esas: 2018/5519 Karar: 2019/1652 Tarih: 17.01.2019

"Avukatsan Avukatlığını Bil" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.