Husumetimizin Tesiri Altında Tarafsız Olamamıştır

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Husumetimizin Tesiri Altında Tarafsız Olamamıştır"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Husumetimizin Tesiri Altında Tarafsız Olamamıştır" ifadesi, bir yargıcın veya kişinin kişisel duygularının veya husumetinin, tarafsızlığı etkilediğini ifade eder.

Hakaret mi?


Husumetimizin Tesiri Altında Tarafsız Olamamıştır kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın davanın reddine karar verilmesinden sonra mahkemeye kargo ile gönderdiği dilekçe ile asliye hukuk mahkemesi hakimi katılan yönelik söylediği "1.Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi, 2008/488 E. sayılı davanın gerekçeli kararını kasıtlı olarak 4 aydır bana tebliğ etmemiştir. Gerçek budur ve suç işlemiştir. Eski husumetimizin tesiri altında kalarak hakkın tesisi konusunda tarafsız olamamıştır. Bu benim de ithamımdır " şeklindeki sözlerinin yargı otoritesini sarsma veya tarafsızlığını bertaraf etme ya da muhatabın onur, şeref ve saygınlığın rencide etme maksadıyla söylenmeyip TCK'nin 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kalması karşısında, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/24806 Karar: 2014/1336 Tarih: 21.01.2014

"Husumetimizin Tesiri Altında Tarafsız Olamamıştır" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.