Ülkeyi Soydu Daha Doymadı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ülkeyi Soydu Daha Doymadı"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ülkeyi soydu daha doymadı" ifadesi, bir kişinin veya bir grubun, yasadışı veya haksız yollarla büyük miktarda maddi kazanç elde ettikten sonra bile daha fazlasını istediğini veya doyumsuzluğunu ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin açgözlülüğünü, doyumsuzluğunu veya hırslarını eleştirmek veya alay etmek amacıyla kullanılır. Terim, genellikle bir kişinin veya grubun toplumun kaynaklarını veya zenginliklerini haksız bir şekilde elde ettiği veya tükettiği durumları eleştirmek için kullanılır.

"Ülkeyi soydu daha doymadı" ifadesi, genellikle politik veya ekonomik çıkar grupları veya bireyler için kullanılırken, aynı zamanda daha geniş bir bağlamda da kullanılabilir. Bu deyim, toplumun menfaatlerine aykırı veya adil olmayan bir şekilde hareket eden kişileri veya grupları eleştirmek ve haksızlıklara dikkat çekmek için kullanılır. Terim, kişilerin veya kurumların açgözlülüğünü veya hırslarını ifade ederken, toplumsal adaletin ve dürüstlüğün önemini vurgular.

Hakaret mi?


Ülkeyi Soydu Daha Doymadı kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemlerin (Cumhurbaşkanına yönelik: Siz kurtarıcı olarak görüyorsunuz bu şerefsizi, ülkeyi soydu daha doymadı, sırf başkanlığı alabilmek için güneydoğuyu tüm ülkeyi kan gölüne çevirdi, hırsız, Allah tez elden canını alsa da kurtulsak) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, yaptırımların kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı anlaşılmakla, sanık müdafiinin temyiz dilekçelerinde ileri sürdükleri nedenler yerinde görülmediğinden, CMK'nın 302/1. maddesi gereğince temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 3. CD Esas: 2021/14528 Karar: 2022/3239 Tarih: 02.06.2022

"Ülkeyi Soydu Daha Doymadı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.