Çantalı Hırsız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çantalı Hırsız"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Çantalı Hırsız," mecazi bir ifadedir ve genellikle başkalarının fırsatlarını veya emeklerini kullanarak kolayca kazanç sağlayan, haksız yere zenginleşen veya dolandırıcılık yapan kişiyi tanımlar. Bu ifade, kişinin adil olmayan yollarla veya hileli şekillerde avantaj elde ettiğini ifade etmek için kullanılır.

"Çantalı Hırsız" terimi, genellikle maddi kazanç elde etmek amacıyla dürüst olmayan veya etik olmayan yolları tercih eden kişileri eleştirmek veya suçlamak için kullanılır. Bu ifade, genellikle toplumda hoş karşılanmayan veya ahlaki olarak kabul edilmeyen davranışları ifade ederken kullanılır. Özetle, "Çantalı Hırsız" ifadesi, kolay yoldan kazanç sağlamak için dürüst olmayan yolları kullanan kişiyi tanımlamak için mecaz anlamda kullanılan bir ifadedir.

Hakaret mi?


Çantalı Hırsız kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın iş yerine görevli icra memurları ile birlikte haciz yapmak amacıyla gelen görevli avukat katılana "Böyle terbiyesizlik olmaz, çantalı hırsızlar" şeklinde hakaret içeren sözler söylediği dinlenen tanık beyanları, haciz tutanağı içeriğine göre sabit olduğu halde sübut bulan suçtan mahkûmiyetleri yerine yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle yazılı şekilde beraatine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2. CD Esas: 2011/37874 Karar: 2013/23361 Tarih: 09.10.2013

"Çantalı Hırsız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.